Higher Education in Taiwan

Hệ thống giáo dục Đài Loan

Về hệ thống giáo dục đại học và sau đại học, Đài Loan có 162 cơ sở đào tạo lần lượt chú trọng về các mặt nghiên cứu học thuật, giảng dạy và kỹ thuậ Trong số đó, có 71 trường đại học và học viện 53 trường đại học đào tạo chuyên nghành kỹ thuật và 14 trường cao đẳng. Đối với hệ thống giáo dục chung, cơ cấu giáo dục bao gồm các giai đoạn học ở các cấp bậc khác nhau với tổng số thời gian học chính thức là khoảng 22 năm,bao gồm 2 năm ở bậc giáo dục mầm non, 6 năm ở cấp tiểu học, 3 năm ở cấp trung học cơ sở, 3 năm ở cấp trung học phổ thông, 4 năm ở bậc cao đẳng hoặc đại học (7 năm cho ường y.), 2 đến 4 năm cho chương trình cao học và 4 đến 7 năm cho chương trình tiến sĩ.

Hệ thống giáo dục đại học và sau đại học của Đài Loan

Bên cạnh các sản phẩm công nghệ thông tin, giáo dục đại học của Đài Loan đã phát triển ở mức cao: có tới 16 viện trường đại học tại Đài Loan tập trung lần lượt ở những lĩnh vực khác nhau về nghiên cứu học thuật, giảng dạy và kỹ thuật. Ngoài ra , Đài Loan được biết đến với lòng hiếu khách và nồng hậu của người dân. Là một quốc gia có nền an ninh xã hội an toàn, nền văn hóa dạng phong phú, và các trường đại học với thế mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu. Vì vậy, Đài Loan là một nơi tuyệt vời để theo đuổi và phát triển sự nghiệp học vấn cho các bạn sinh viên.