How to Apply
01

Hãy chắc chắn rằng hồ sơ lý lịch của bản thân phù hợp với điều kiện xét tuyển dành cho sinh viên quốc tế

  • Người xin phải phù hợp với điều 2 của Bộ Giáo Dục Trung Hoa Dân Quốc với thân phận là sinh viên quốc tế đến Đài Loan học tập. (Biện pháp đến Đài Loan học tập dành cho sinh viên quốc tế của Bộ Giáo Dục)
  • Nếu vi phạm quy định của Bộ Giáo Dục, sau khi tiến hành điều tra, sẽ hủy bỏ tư cách nhập học, đuổi học hoặc thu hồi bằng tốt nghiệp, và sẽ không cấp bất kì một giấy chứng nhận gì.
01

Hãy kiểm tra cẩn thận những môn học mà khoa, nhà trường sắp xếp mở cho sinh viên quốc tế.

01

Chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết ( Mỗi trường yêu cầu giấy tờ không giống nhau, nên phải chú ý, xem cẩn thận)

01

Chú ý thời gian hết hạn nộp hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ mọi giấy tờ, tự mang đến trường nộp hoặc gửi bưu điện đến các trường mà mình muốn xin.

01

Sau lần xét tuyển đầu tiên thì nhà trường sẽ thông báo tới từng người một, là nên thi viết hay thi nói.

01

Xác nhận xem có nhận được giấy báo trúng tuyển không và xin visa.