Technological and Vocational Education

Viện Nghiên Cứu Trung Ương Quốc Tế Chương Trình Nghiên Cứu Sinh (TIGP)

Nhằm để bồi dưỡng những tài năng nghiên cứu liên ngành, phát triển những tiềm năng tiềm ẩn của con người và nâng cao khả năng cạnh tranh của Đài Loan trong thế giới học thuật. Năm 2002 Viện nghiên cứu Trung Ương và các trung tâm nghiên cứu ở các trường Đại học trọng điểm trong nước cùng hợp tác, lập ra kế hoạch cho chương trình nghiên cứu sinh nhằm thúc đẩy, thu hút các sinh viên ưu tú về làm việc cho Viện nghiên cứu và học vị Tiến Sĩ sẽ do các trường Đại học hợp tác trao tặng.

Chế độ học bổng

Đối tượng xin học bổng

Sinh viên từ các trường Đại học ở nước ngoài phải hợp với tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục và các sinh viên tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ từ các học viện hoặc có các bằng cấp tương đương.

Thông tin liên quan

Website :

Thời gian nộp hồ sơ

Từ khi ra thông báo đến cuối tháng 3 năm sau.