Technological and Vocational Education

Học bổng Bộ Giáo Dục Đài Loan

Chương trình “Học bổng Đài Loan” do Bộ ngoại giao, Bộ giáo dục, Bộ kinh tế và các thành viên của Hội đồng khoa học quốc gia cùng thành lập vào năm 2004, và đến năm 2011 thì tách ra thành “Học bổng Bộ ngoại giao Đài Loan” và “ Học bổng Bộ giáo dục Đài Loan”. Học bổng Bộ giáo dục Đài Loan nhằm để khuyến khích những sinh viên ưu tú đến Đài Loan theo học các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ ngoại trừ các sinh viên ở các khu vực : Đại lục, Hồng kong và Ma cao.

Chế độ học bổng

Đối tượng xin học bổng

Thông tin liên quan

Website :

Thời gian nộp hồ sơ

Từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 31 tháng 3 hàng năm.