Technological and Vocational Education

“Học bổng tiếng Hoa Bộ giáo dục” dành cho những sinh viên không phải là sinh viên trao đổi giữa các bang, hoặc cho những ai muốn đến Đài Loan học tiếng Hoa và có cơ hội để tìm hiểu nền văn hóa ở Đài Loan, hơn nữa là nhằm để nâng cao tình hữu nghị, sự hiểu biết và giao lưu trao đổi giữa Đài Loan và các nước khác.

Chế độ học bổng:

Điều kiện xin học bổng:

Thông tin liên quan

Website :

Thời gian nộp hồ sơ

Mỗi năm từ ngày 1 tháng 2 đến hết ngày 31 tháng 3.