Technological and Vocational Education

Quỹ Phát Triển và Hợp Tác Quốc Tế- Chương trình học bổng đào tạo nhân lực dành cho sinh viên nước ngoài

「Quỹ phát triển và hợp tác quốc tế」cùng với nhiều trường Đại học nổi tiếng trong nước cùng hợp tác mở các khóa học toàn tiếng Anh cho Thạc Sĩ và Tiến Sĩ, bên cạnh đó sẽ hổ trợ các suất học bổng toàn phần cho sinh viên các bang ngoại giao hoặc sinh viên từ nước phát triển Trung Quốc đại lục đến Đài Loan du học, nhằm giúp các chuyên gia của chúng ta có thể nâng cao tầm nhìn quốc tế.

Chế độ học bổng

Đối tượng xin học bổng

Chương trình học bổng này chỉ dành cho các nước giao bang và sinh viên Đại Lục. Mọi thông tin liên quan xin truy cập website của Quỹ phát triển và hợp tác quốc tế.

Thông tin liên quan

Website :

Thời gian nộp hồ sơ

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 3 ( Thời gian hết hạn sẽ dựa trên ngày ra thông báo ở trên website của Quỹ phát triển và hợp tác quốc tế).