News & Event
history

【Expert】Người Đài Loan có thân thiện?

2014-11-04

  by YURI NGUYỄN THANH THƯƠNG        Nếu lựa chọn theo đuổi việc học và nâng cao trình độ tại Đài Loan, bạn sẽ không hối hận.      Như tôi được biết, trong những năm gần đây số lượng doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào Việt Nam chiếm một tỉ lệ không hề nhỏ trong nền kinh tế nước ta. Chính vì thế, sinh viên Việt Nam hoàn toàn có lợ ... More

prev1next